Jury

 Jan Herman de Baas
 Provinciesecretaris Zuid-Holland. 

 

 Erik Gerritsen
 Secretaris-generaal bij het ministerie van
 Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 (JBRA winnaar 2014).

 Paul 't Hart
 
Hoogleraar departement Bestuurs- en  Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht.

 Arjen Littooij
 Algemeen directeur Veiligheidsregio
 Rotterdam-Rijn
mond (VRR winnaar 2016). 

 Teun Meulepas
 Projectleider Duurzame Energie Provincie Noord-
 Brabant (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2017).

 Paulien Pistor
 
Voormalig gemeentesecretaris Eindhoven. 

 Simone Roos
 Directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het
 ministerie van Binnenlandse Zaken en 
 Koninkrijksrelaties.

 Tjark Tjin-A-Tsoi
 Directeur-generaal Centraal Bureau voor
 de Statistiek (CBS winnaar 2015). 

 

 Jaap van der Veen
 Programmadirecteur Waterschap Zuiderzeeland.