Editie 2017

Persbericht

Den Haag, 21 november

 

Gerard Bakker Overheidsmanager van het Jaar 2017 en
Staatsbosbeheer Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017!

Gerard Bakker is Overheidsmanager van het Jaar 2017 en Staatsbosbeheer heeft de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017 gewonnen. Dit is gisteravond bekend geworden tijdens de uitreiking van de Overheidsawards in de Ridderzaal.

Tijdens de Overheidsawards op 20 november namen Gerard Bakker (bestuursvoorzitter COA) en Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer) de prijzen in ontvangst. De prijzen werden dit jaar uitgereikt door Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens deze avond sprak korpschef Erik Akerboom de jaarlijkse overheidslezing uit.

Voor de Overheidsmanager van het Jaar 2017 waren Irma Woestenberg (gemeentesecretaris ‘s-Hertogenbosch) en Elanor Boekholt -O’Sullivan (Commandant Vliegbasis Eindhoven) de overige kandidaten. Stadsregio Parkstad Limburg en Waterschap Brabantse Delta waren de overige kanshebbers om de Overheidsorganisatie van het Jaar 2017 te worden. De zes finalisten hebben de jury’s voor een moeilijke opgave gesteld omdat zij alle zes op verschillende wijze indrukwekkende prestaties in het publieke domein hebben verricht.

Overheidsmanager Gerard Bakker
Door de grote instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 bevond het COA zich in een stormachtige situatie. Als een volleerd zeiler gebruikte Gerard de zware politieke en maatschappelijke tegenwind om het COA grondig te veranderen door een fundamentele en duurzame transitie door te voeren. Gerard toonde hierin persoonlijk en energiek leiderschap. Hij is een verbindende kracht en toont lef om alle actoren samen te laten werken aan een gezamenlijk doel. Zowel in tijden van crisis als in tijden van rust heeft Gerard de organisatie weten te leiden en te bewegen.

Beste Overheidsorganisatie Staatsbosbeheer
De organisatie weet de belangen van bewoners, recreanten en het milieu op een natuurlijke en toekomstbestendige wijze aan elkaar te verbinden. De bijdrage van de Rijksoverheid is in 2013 met 70% gekort wat de organisatie gedwongen heeft samenwerking tot in het hart van de organisatie te verankeren. Door slim gebruik te maken van schaarse grondstoffen draagt staatsbosbeheer bij aan de circulaire economie en zijn zij maatschappelijk gaan ondernemen door samenwerkingen aan te gaan met onder andere Reclassering Nederland, zorginstellingen en werkvoorziening instanties. Deze organisatie is een toonaangevend voorbeeld van hoe overheden zich opnieuw aan het uitvinden zijn om zich aan te passen aan de 21e eeuw. 

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar en de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar worden georganiseerd door de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM) en worden mede mogelijk gemaakt door:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:


De jury over Stadsregio Parkstad Limburg
Stadsregio Parkstad Limburg laat als geen ander zien hoe je door samenwerking complexe vraagstukken en uitdagingen kan aanpakken.
Dit doen zij door middel van te initiëren, faciliteren en stimuleren. Dit gebeurt zowel regionaal als grensoverschrijdend. Stadsregio Parkstad Limburg heeft laten zien ondernemend en veerkrachtig te zijn.

Ondernemend door grote infrastructurele projecten samen met partners uit zowel de private als publieke sector van de grond te stampen. Veerkrachtig doordat zij anticiperen op nieuwe situaties en behoeften die vanuit de regio. Parkstad heeft het probleem van de bevolkingskrimp terug weten te brengen door met externe partners afspraken aan te gaan voor een vitalere leefomgeving.
Het faciliteren van regionale samenwerking en interbestuurlijke samenwerking is één van de grote uitdagingen waar het Nederlandse openbaar bestuur voor staat.

Bekijk hier het filmpje.


De jury over Staatsbosbeheer
De organisatie is een toonbeeld van een publieke instelling die midden in de samenleving staat. De bijdrage van de Rijksoverheid is in 2013 met 70% gekort, dit heeft hen gedwongen samenwerking tot in het hart van de organisatie te verankeren. De organisatie weet de belangen van bewoners, recreanten en het milieu op een natuurlijke en toekomstbestendige wijze aan elkaar te verbinden.

Staatsbosbeheer beschermt het groene erfgoed van Nederland op een duurzame manier en met oog op toekomstige generaties. Vroeger stond het beschermen van de natuur centraal. Tegenwoordig zijn beleven en benutten samen met het beschermen de basiswaarden van de organisatie.

Door slim gebruik te maken van schaarse grondstoffen draagt staatsbosbeheer bij aan de circulaire economie en verwezenlijken ze social return door samenwerkingen aan te gaan met onder andere Reclassering Nederland, zorginstellingen en werkvoorziening instanties.
Deze organisatie is een toonaangevend voorbeeld van hoe overheden zich opnieuw aan het uitvinden zijn om zich aan te passen aan de 21e eeuw.

Bekijk hier het filmpje.


De jury over Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta is een moderne overheidsorganisatie die midden in de samenleving staat.
Het waterschap vindt de juiste balans tussen belangen van samenleving, milieu, economie, efficiency en effectiviteit. Hierbij staat duurzaamheid voorop. Het waterschap besteedt bij uitstek tijd aan een actieve betrokkenheid van de omgeving.

Brabantse Delta staat dichtbij de klant. Zij gebruiken social media en voeren keukentafelgesprekken om het speelveld in kaart te brengen. Hierdoor sluiten zij zo goed mogelijk aan op de wensen van de burger.
De werkfilosofie van Brabantse Delta kenmerkt zich door de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen. Hierdoor krijgen medewerkers de ruimte, in ruil hiervoor wordt persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid van hen gevraagd. Deze nieuwe manier van werken heeft ervoor gezorgd dat de organisatie is getransformeerd van een bureaucratische, hierarchisch gestructureerde werkomgeving naar een open en transparante organisatie.

Bekijk hier het filmpje.