Home

 

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2016

Den Haag, 26 september 2016

 

Finalisten Beste Overheidsorganisatie 2016 bekend!

De drie Beste Overheidsorganisaties van 2016 zijn bekend. De Gemeente Leeuwarden, DUO en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaan door naar de finale van Verkiezing voor de Beste Overheidsorganisatie, die op 14 november aanstaande wordt gehouden in de Ridderzaal in Den Haag. Aan het eind van het gastcollege van Jan van Zanen bij de lustrumweek van studievereniging Trias en de Thorbecke academie in Leeuwarden maakte Jan van Zanen de drie finalisten bekend.

"De drie finalisten geven een mooi divers beeld van innovatie en ontwikkeling bij overheden in Nederland"

De jury, onder voorzitterschap van burgemeester van Utrecht en VNG-voorzitter Jan van Zanen, is onder de indruk van de kwaliteit van de drie finalisten. Niet alleen zijn het open en betrokken organisaties met een relatief groot extern draagvlak. Ook spelen ze proactief in op veranderingen en scoren ze relatief hoog als het gaat om bedrijfsvoering, medewerkerstevredenheid en innovatievermogen.

 

  • De jury over de gemeente Leeuwarden
    ‘Leeuwarden weet tegen de stroom in ontzettend veel voor haar burgers te bereiken. Leeuwarden staat midden in de samenleving en weet als geen ander in vertrouwen met netwerken te werken. De trots en betrokkenheid intern zijn groot. Leeuwarden weet op een proactieve wijze de gemeentelijke organisatie met alle stakeholders te verbinden.’

  • De jury over DUO
    DUO heeft mondige klanten en weet hen tevreden te stellen. DUO is continue op zoek naar verbetering en vernieuwing in de dienstverlening. De communicatie via kanalen als Twitter en Facebook is goed op orde. DUO is een ICT-organisatie die de primaire processen goed op orde heeft. Het een vooraanstaande organisatie als het gaat om uitwisseling van studentendata en zet zich in voor internationale mobiliteit van studenten.’

  • De jury over Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
    ‘De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weet een opgave met een grote complexiteit goed uit te voeren en weet daarbij te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is vooruitstrevend als crisisorganisatie voor veiligheidsvraagstukken en kan bogen op goede prestaties en een groot lerend vermogen.'


Over de Verkiezing
De verkiezing van de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met de Unie van Waterschappen, Vereniging voor Bestuurskunde, IPO, BZK, ICTU, VNG en KING. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Overheidsawards op 14 november aanstaande in de Ridderzaal in Den Haag.

Over de jury
Behalve voorzitter Jan van Zanen bestaat de jury uit Tjark Tjin-A-Tsoi, (directeur-generaal van het CBS en winnaar van de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2015) en Souhail Chaghouani (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2015.) De overige juryleden zijn: Eric Jongmans (directeur Waterschap Rivierenland), Annet van Schreven (provinciesecretaris Drenthe), Erik Gerritsen (secretaris-generaal ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Paulien Pistor gemeentesecretaris Eindhoven), Paul ’t Hart (hoogleraar departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht, decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en voorzitter Vereniging voor Bestuurskunde).


 

 

 

 

 

Nieuwsbericht 5 september 2016

 

De beste tien inzendingen voor de Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar zijn bekend!

De jury is onder de indruk van de kwaliteit van de inzendingen en de prestaties van de overheidsorganisaties. Het is enorm inspirerend om de inzendingen te mogen lezen en beoordelen. Wat is de overheid divers, wat staan organisaties toch voor complexe, belangrijke en mooie opgaven. Na de longlist heeft de jury de inzendingen van de organisaties nog een keer besproken en langs de verschillende criteria gehouden. Uiteindelijk mogen deze tien organisaties enorm trots zijn dat ze op de shortlist staan, gefeliciteerd!

Shortlist.png
 

Van 19 t/m 26 september gaat de jury nog in overleg om de drie finalisten te selecteren. Op 26 september worden deze naar buiten gebracht! Meedoen is natuurlijk belangrijker dan winnen. Met de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar stimuleert de Vereniging voor OverheidsManagement en haar partners de dialoog over en met de verschillende overheidsorganisaties over de prestaties en opgaven binnen de publiek sector. De gehele longlist van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2016 is inmiddels uitgenodigd voor een leerbijeenkomst over de inzendingen en opbrengsten van de overheidsorganisaties op 12 oktober 2016 te Utrecht.

 

 


Op zoek naar de beste overheidsorganisatie van 2016!

Nieuwsbericht 23 augustus 2016

Longlist Verkiezing Beste Overheidorganisatie van het Jaar 2016 bekend!

Onderstaande organisaties feliciteren wij met een plek op de longlist voor de felbegeerde prijs Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2016! De komende week gaat de jury hard aan de slag voor een selectie naar de beste tien organisaties. Deze worden op maandag 5 september bekend gemaakt!


De Verkiezing draagt bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven voor het voetlicht te brengen. Deze initiatieven zijn een bron van professionele trots en dienen ter inspiratie voor eenieder die op zoek is naar manieren om het functioneren van publieke organisaties te verbeteren. Die zoektocht is trouwens ook de dure plicht van professionals en managers in het openbaar bestuur. Wij willen deze zoektocht voeden door voorbeeldige praktijken zichtbaar te maken en te waarderen. Dit doen we niet enkel tijdens de Verkiezing, maar ook na de Verkiezing is aandacht voor kennisdeling binnen het openbaar bestuur van belang. Dit doen wij bijvoorbeeld door de Tour d’Overheid, een tour op 23 juni 2016 langs de drie finalisten van 2015.  

Op maandag 14 november 2016 zal tijdens de Overheidsawards in de Ridderzaal bekend worden gemaakt welke van de drie finalisten zich de beste overheidsorganisatie van het jaar 2016 mag noemen.

Zie hier het filmpje van de Tour d'Overheid waarbij wij langs de finalisten onze editie van 2015 zijn gegaan. 

De Verkiezing is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met Unie van Waterschappen, Verenging voor Bestuurskunde, IPO, BZK, ICTU, VNG en KING. Bekijk de website van de verkiezing voor meer informatie: www.overheidsorganisatievanhetjaar.nl

 

Wij organiseren deze verkiezing in samenwerking met de volgende partners:

 wordt weergegeven


Heb je op- of aanmerkingen of verbeteringen voor de Verkiezing Beste OverheidsOrganisatie van het Jaar? Wil je meedoen of meedenken met de organisatie van de Verkiezing? Wil je meedenken met de VOM en alle partners? Stuur dan een email naar Maarten van Zaane - maarten@vom-online.nl of Koen Haer - koen@vom-online.nl